Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Wychodząc na przeciw potrzebom zgłaszanym przez pracodawców zatrudniających cudzoziemców, Międzynarodowa Organizacja do spraw MIgracji (IOM) przygotowała szkolenie z zakresu formalności związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

 

Szczegółowe informacje na temat terminów, miejsca i czasu trwania szkolenia oraz płatności znajdą Państwo w formularzu rejestracyjnym: http://bit.ly/rejestracjanaszkolenia

 

Program szkolenia:

PODSTAWY LEGALNEGO POBYTU CUDZOZIEMCA W POLSCE
- Podstawy pobytu umożliwiające pracę bez zezwolenia na pracę;
- Podstawy pobytu, w związku z którymi pracodawca powinien uzyskać zezwolenie na pracę w celu zatrudnienia cudzoziemca;
- Podstawy pobytu całkowicie uniemożliwiające podejmowanie pracy w Polsce;
- Ćwiczenia praktyczne.

ZEZWOLENIA NA PRACĘ / OŚWIADCZENIE
- Rodzaje zezwoleń na pracę;
- Zezwolenie na pracę typ A;
- Zezwolenie na pracę sezonową;
- Oświadczenie;
- Test rynku pracy;
- Ćwiczenia praktyczne.

ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W ZWIĄZKU Z PRACĄ
- Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
- Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska karta);
- Pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową;
- Ćwiczenia praktyczne.

DODATKOWE OKOLICZNOŚCI ZWALNIAJĄCE CUDZOZIEMCA Z OBOWIĄZKU POSIADANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ

Infolinia: 22 490 20 44